اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه شماره یک رویداد ملی آجرنشینی: با توجه به درخواست‌های مکرر شرکت‌کنندگان و تکریم همراهان عزیز جشنواره‌ی آجرنشینی، بخش ارسال اثر در سایت جشنواره تا ساعت ١٩ روز ٢٠ آبان‌ماه ٩٩ برای پذیرفتن آثار و ارسال کارها فعال خواهد بود.…