در روز دوم

روز سوم

99/06/01 الی 99/09/10
ثبت نام اولیه و ارسال آثار به سایت جشنواره

آجر نشینی

ثبت نام اولیه و ارسال آثار به سایت جشنواره

بر اساس تقویم زمانبندی اعلام می گردد
برگزاری نشست ها، کارگاه ها و سخنرانی ها

آجر نشینی

برگزاری نشست ها، کارگاه ها و سخنرانی ها

99/09/12
داوری مرحله اول (فایل‌ها)

آجر نشینی

داوری مرحله اول (فایل‌ها)

99/09/28
مهلت ارسال ماکت به همراه ارائه نهایی

آجر نشینی

مهلت ارسال ماکت به همراه ارائه نهایی

99/09/29
داوری مرحله دوم (ماکت‌ها)

آجر نشینی

داوری مرحله دوم (ماکت‌ها)

99/09/30
اعلام نتایج داوری ماکت و ارائه نهایی”آغاز نمایشگاه آثار منتخب (ماکت ها)”

آجر نشینی

اعلام نتایج داوری ماکت و ارائه نهایی”آغاز نمایشگاه آثار منتخب (ماکت ها)”

99/10/01 الی 99/10/15
آنالیز فنی و برآورد آثار برگزیده

آجر نشینی

آنالیز فنی و برآورد آثار برگزیده

99/11/01الی 99/12/01
ساخت آثار

آجر نشینی

ساخت آثار

99/12/04الی 99/12/14
داوری نهایی

آجر نشینی

داوری نهایی

99/12/21
اختتامیه جشنواره و اعلام برندگان نهایی

آجر نشینی

اختتامیه جشنواره و اعلام برندگان نهایی

عجله کن! صندلی خود را رزرو کنید

مشترک شدن در خبرنامه

چیزی اضافی می خواهید؟